Elementy Menu domyślne

Podmenu może zawierać jeden element menu domyślny. Gdy użytkownik otwiera podmenu, klikając dwukrotnie, system wysyła wiadomość polecenia menu właściciela okna i zamyka menu tak, jakby wybierze polecenie element domyślny. W przypadku nie element polecenia domyślny, podmenu pozostaje otwarta. Pobieranie i ustawianie domyślnego elementu podmenu, użyj funkcji GetMenuDefaultItem i SetMenuDefaultItem.

Index