MenuItemFromPoint

Funkcja MenuItemFromPoint określa które element menu, jeśli istnieje w określonej lokalizacji.

(MenuItemFromPoint) UINT WINAPI HWND  hWnd,  HMENU  hMenu,  punkt  ptScreen  );
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna zawierającego menu.

Systemu Windows NT w wersji 5.0 i Windows 98: Jeśli ta wartość jest NULL, a parametr hMenu reprezentuje menu podręczne, funkcja będzie znaleźć okno menu.

hMenu
Dojście do menu, zawierające elementy menu z trafiony badania.
ptScreen
Struktura punkt określający lokalizację do testowania. Jeżeli hMenu określa paska menu, ten parametr jest współrzędne okna. W przeciwnym wypadku jest podana zgodnie ze współrzędnymi klienta.

Zwraca wartości

Zwraca indeksowaną od zera pozycja elementu menu w określonej lokalizacji lub –1, jeśli nie element menu w określonej lokalizacji.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, POINT

Index