WM_NEXTMENU

WM_NEXTMENU wiadomość jest wysyłana do aplikacji, gdy klawisz strzałki w lewo lub w prawo służy do przełączania się między paskiem menu a menu systemowe.

WM_NEXTMENU
nVirtKey = wParam (int); 
pmdin = fikcyjnymi (LPMDINEXTMENU) 

 

Parametry

nVirtKey
Wartość wParam. Określa kod klucza wirtualnego klucza.
pmdin
Wartość fikcyjnymi. Określa adres strukturę MDINEXTMENU , która zawiera informacje o menu aby aktywować.

Uwagi

W odpowiedzi na ten komunikat, aplikacja może określić menu aby przełączyć się do członka hmenuNext MDINEXTMENU i okna, aby otrzymywać komunikaty powiadamiające menu członka hwndNext struktury MDINEXTMENU. Należy ustawić zarówno członków do zmiany zaczęły obowiązywać (one są początkowo NULL).

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie menu, Menu wiadomości, MDINEXTMENU

Index