Polecenie elementy oraz elementy tego Otwieraj podmenu

Jeśli użytkownik wybierze element polecenie, system wysyła wiadomość polecenia aby oknie, który jest właścicielem menu. Jeśli element polecenia w menu okno , system wysyła komunikat WM_SYSCOMMAND . W przeciwnym razie wysyła komunikat WM_COMMAND.

Skojarzone z każdym element menu otwiera podmenu jest dojście do odpowiedniego podmenu. Gdy użytkownik wskaże takiej pozycji, system otwiera podmenu. Nie polecenia wiadomość jest wysyłana do okna właściciela. Jednakże system wysyła komunikat WM_INITMENUPOPUP aby oknie właściciela przed wyświetleniem podmenu. Można uzyskać dojścia do podmenu skojarzony element przy użyciu funkcji GetSubMenu lub GetMenuItemInfo.

Pasek menu zawiera zazwyczaj nazwy menu, ale może również zawierać elementy polecenia. Podmenu zawiera zazwyczaj polecenie elementy, ale może również zawierać elementy, które otwierać podmenu zagnieżdżonych. Dodanie takich elementów do podmenu, można zagnieżdżać menu do dowolnej głębokości. Aby zapewnić wizualną dla użytkownika, system automatycznie wyświetla mała strzałka po prawej stronie tekstu elementu menu, który spowoduje otwarcie podmenu.

Index