Położenie elementu menu

Oprócz posiadające unikatowy identyfikator, każdy element menu, paska menu lub menu ma wartość wyjątkową pozycję. W skrajnej lewej pozycji paska menu lub górnego elementu w menu, ma położenia zera. Wartość pozycji jest zwiększana dla elementów menu kolejnych. System przypisuje wartość pozycji wszystkie elementy menu, łącznie z separatorami. Na poniższej ilustracji przedstawiono wartości pozycji elementów w pasku menu oraz w menu.

Podczas wywoływania funkcji menu, który modyfikuje lub pobiera informacje o elemencie określonym menu, można określić przy użyciu swojego identyfikatora lub położenia elementu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Menu modyfikacje.

Index