Menu szablon w pamięci

Menu mogą być tworzone z szablonu menu, który jest zbudowana w pamięci w czasie wykonywania. Na przykład aplikacja, która umożliwia użytkownikowi dostosować menu może utworzyć szablon menu w pamięci w oparciu o preferencje użytkownika. Aplikacja może następnie zapisz szablon w pliku lub w rejestrze dla użytku w przyszłości. Aby utworzyć menu z szablonu w pamięci, należy użyć funkcji LoadMenuIndirect . Opisy formatów menu Szablon zobacz Korzystanie z zasobów Menu-szablon.

Szablon standardowego menu składa się struktury MENUITEMTEMPLATEHEADER następuje jedno lub więcej struktur MENUITEMTEMPLATE.

Szablon programu rozszerzonych menu składa się struktury MENUEX_TEMPLATE_HEADER następuje jedno lub więcej struktur MENUEX_TEMPLATE_ITEM.

Index