Funkcje tworzenia menu

Za pomocą funkcji tworzenia menu, można tworzyć menu w czasie wykonywania lub dodać elementy menu do istniejących menu. Funkcja CreateMenu umożliwia tworzenie paska menu puste i funkcji CreatePopupMenu , aby utworzyć puste menu. Aby dodać elementy do menu, należy użyć funkcji InsertMenuItem . Starsze funkcje AppendMenu zawsze zwraca i InsertMenu są nadal obsługiwane, ale InsertMenuItem powinna być używana do nowych zastosowań.

Index