GetSubMenu

Funkcja GetSubMenu pobiera uchwyt z rozwijanego menu lub podmenu uaktywniona przez element menu określonego.

(HMENU GetSubMenu HMENU  hMenu, / / obsługi menuintnienastawionych / / pozycji elementu menu);
 

Parametry

hMenu
Dojście do menu.
nienastawionych
Określa od zera względnej pozycji w menu danego elementu, który uaktywnia rozwijanego menu lub podmenu.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest uchwyt z rozwijanego menu lub podmenu uaktywniona przez element menu. Jeśli element menu nie zostanie uaktywniona, rozwijanego menu lub podmenu, wartość zwracana jest wartość NULL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, CreatePopupMenu, GetMenu