Konfiguracja myszy

Chociaż mysz jest urządzeniem wejściowym ważne dla aplikacji opartych na systemu Win32, nie każdy użytkownik zawsze ma myszy. Aplikację można określić, czy system obejmuje myszy przekazując wartość SM_MOUSEPRESENT GetSystemMetrics funkcji.

Win32 API obsługuje o maksymalnie trzy przyciski myszy. Na mysz z trzema przyciskami przyciski są wyznaczone jako przyciski Środkowa i prawo po lewej stronie. Win32 wiadomości i stałych związanych z przycisków myszy do identyfikacji przyciski należy użyć litery L, M i R. Przyciskiem myszy jednego przycisku jest uważana za przycisk lewy. Chociaż Win32 API obsługuje myszy z wielu przycisków, większość aplikacji przede wszystkim za pomocą lewego przycisku i używać innych małe, jeśli w ogóle.

Aplikację można określić liczbę przycisków myszy przez przekazanie wartości SM_CMOUSEBUTTONS do funkcji GetSystemMetrics . Konfigurowanie myszy dla leworęcznych użytkownika, aplikacji można użyć funkcji SwapMouseButton aby odwrócić rozumieniu przyciski prawym i lewym przyciskiem myszy. Przekazywanie SPI_SETMOUSEBUTTONSWAP wartości do parametru SystemParametersInfo funkcja jest odwrotna rozumieniu przyciski w inny sposób. Zauważ jednak, że myszy zasób udostępniony, więc cofania rozumieniu przycisków ma wpływ na wszystkie aplikacje.

Index