Sygnału wejściowego myszy

Ten przegląd opisuje w jaki sposób system udostępnia myszy dane wejściowe dla aplikacji i sposobu stosowania odbiera i przetwarza tych danych.

Index