WM_CAPTURECHANGED

WM_CAPTURECHANGED wiadomość jest wysyłana do okna, które obecnie tracą przechwytywania myszy.

WM_CAPTURECHANGED hwndNewCapture = fikcyjnymi (HWND);    / / uchwyt okna w celu uzyskania myszy przechwytywania 

 

Parametry

hwndNewCapture
Wartość fikcyjnymi. Dojście do okna, który zyskuje przechwytywania myszy.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Uwagi

Okno otrzymuje tę wiadomość, nawet jeśli wywołuje ReleaseCapture , sam. Aplikacja nie powinny próbował ustawić przechwytywanie myszy w odpowiedzi na tę wiadomość.

Po otrzymaniu tej wiadomości, okno powinny odświeżenie, jeśli jest to konieczne, w celu odzwierciedlenia nowego stanu myszy przechwytywania.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych myszy, mysz wprowadzania wiadomości, ReleaseCapture, SetCapture

Index