SetDoubleClickTime

Funkcja SetDoubleClickTime ustawia czas dwukrotnego kliknięcia myszy. Kliknij dwukrotnie to seria dwóch kliknięć przyciskiem myszy drugi występujących w określonym terminie po pierwszej. Czas kliknij dwukrotnie jest maksymalną liczbę milisekund, które mogą powstać między pierwszym i drugim kliknie z dwukrotnym.

(BOOL SetDoubleClickTime UINT  uInterval / / dwukrotnie kliknij interwał);
 

Parametry

uInterval
Określa liczbę milisekund, które mogą powstać między pierwszym i drugim kliknie z kliknij dwukrotnie. Jeśli ten parametr jest ustawiony na zero, zastosowań systemu domyślnie dwukrotnie czasu 500 milisekund.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Funkcja SetDoubleClickTime zmienia czas kliknij dwukrotnie dla wszystkich okien w systemie.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych myszy, mysz wprowadzania funkcji, GetDoubleClickTime

Index