Kursor myszy

Gdy użytkownik przesunie wskaźnik myszy, systemu przenosi bitmapy na ekranie, nazywana kursorem myszy. Kursor myszy zawiera punkt pojedynczego piksela o nazwie punktu aktywnego, punkt, który system śledzi i rozpoznaje jako położenia kursora. Po wystąpieniu zdarzenia myszy, okno, w którym zazwyczaj zawiera punkt aktywny odbierze komunikat myszy, powstałe w wyniku zdarzenia. Okna muszą być aktywne lub nie mają fokusu klawiatury do komunikatu myszy.

System utrzymuje zmienną, która określa szybkość myszy — to znaczy odległość kursor będzie przesuwany po odsunięciu kursora myszy. Można użyć parametru SystemParametersInfo funkcję z flagą SPI_GETMOUSE lub SPI_SETMOUSE, aby pobrać lub ustawić szybkość myszy. Aby uzyskać więcej informacji na temat kursory myszy zobacz kursory.

Index