Śledzenie kursor myszy

Aplikacje oparte na Win32 często wykonywane zadania, które wymagają śledzenia położenia kursora myszy. Większość aplikacji rysunkowych, na przykład śledzić je podczas rysowania operacji, co pozwala na Rysowanie okna klienta obszarze przeciągając myszą. Aplikacjach edytujących tekst również śledzić kursor, umożliwiając użytkownikowi zaznacz wyraz lub blok tekstu, klikając i przeciągając myszą.

Śledzenie kursor zazwyczaj obejmuje przetwarzanie wiadomości WM_LBUTTONDOWN, WM_MOUSEMOVEi WM_LBUTTONUP . Okno określa, kiedy należy rozpocząć śledzenie kursor przez sprawdzanie położenia kursora w parametrze fikcyjnymi komunikat WM_LBUTTONDOWN. Na przykład skomponować nastanie, śledzenie kursora tylko wtedy, gdy wiadomość WM_LBUTTONDOWN wystąpił kursor został w wierszu tekstu, ale nie, jeśli była w przeszłości końca dokumentu.

Okno śledzi położenie kursora przez przetwarzanie wiadomości strumienia WM_MOUSEMOVE zaksięgowane aby oknie zgodnie z ruchem myszy. Przetwarzanie wiadomości WM_MOUSEMOVE zazwyczaj wiąże się z powtarzających się malowania i rysowania operacji w obszarze klienta. Na przykład rysowania aplikacji może rysowania linii wielokrotnie zgodnie z ruchem myszy. Okno używa komunikatu WM_LBUTTONUP jako sygnał do zatrzymywanie śledzenia kursora.