Wiadomości i wiadomości kolejki wiadomości

Następujący komunikat jest używana z wiadomości i kolejki wiadomości.

WM_APP
WM_USER

Index