GetMessageTime

Funkcja GetMessageTime zwraca komunikat Czas ostatniej wiadomości pobrane przez funkcję GetMessage z bieżącego wątku wiadomości kolejki. Czas jest długa, który określa czas w milisekundach od momentu uruchomienia systemu do czasu, kiedy wiadomość została utworzona (to znaczy umieszczenie w kolejce wiadomości dla wątku).

DŁUGI GetMessageTime(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany określa czas wiadomości.

Uwagi

Wartość zwrócona przez funkcję GetMessageTime nie koniecznie wzrost na między kolejnych komunikatów, ponieważ wartość jest zawijany do zera jeśli licznik czasomierza przekracza maksymalną wartość Liczba całkowita długa.

Aby obliczyć czas opóźnienia między wiadomości, sprawdzić, czy to czas drugi komunikat jest większy niż czas pierwszej wiadomości; Następnie należy odjąć czasu pierwszej wiadomości od czasu drugi komunikat.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i funkcje kolejek wiadomości, GetMessage, GetMessagePos

Index