DispatchMessage

Funkcja DispatchMessage wysyła wiadomość do procedury okna. Jest zazwyczaj używany do wysyłania wiadomości pobranej przez funkcja GetMessage.

 (DispatchMessage) LONG STAŁA MSG  * lpmsg / / wskaźnik do struktury z wiadomości);
 

Parametry

lpmsg
Wskaźnik do struktury MSG , który zawiera wiadomości.

Zwraca wartości

Zwracana wartość określa wartość zwracany przez procedurę okna. Mimo że jego znaczenie zależy od wiadomości są wysyłane, wartość zwracany ogólnie jest ignorowane.

Uwagi

Struktura MSG musi zawierać prawidłowy komunikat wartości. Jeżeli parametr lpmsg wskazuje na komunikatu WM_TIMER , a parametr fikcyjnymi komunikatu WM_TIMER nie jest równa NULL, fikcyjnymi punkty do funkcji, która nosi nazwę zamiast procedurę okna.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć user32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Przegląd kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i funkcje kolejek wiadomości, GetMessage MSG, PeekMessage, TranslateMessage, WM_TIMER

Index