InSendMessage

Funkcja InSendMessage określa, czy bieżąca procedura okna przetwarzania wiadomości, które zostało wysłane z innego wątku (w tym samym procesie lub inny proces) przez wywołanie funkcji SendMessage.

BOOL InSendMessage(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli procedura okna przetwarzania wiadomości wysyłane do niej z innego wątku przy użyciu funkcji SendMessage , wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli procedura okna nie przetwarza wiadomość wysłana do niej z innego wątku przy użyciu funkcji SendMessage , wartość zwracany jest zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i funkcje kolejek wiadomości, SendMessage

Index