GetMessageExtraInfo

Funkcja GetMessageExtraInfo pobiera informacje o dodatkowe wiadomości dla bieżącego wątku. Informacje o dodatkowe wiadomości jest skojarzony z bieżącym wątku wiadomości kolejki wartością 32-bitowe określonych aplikacji lub sterownika. Funkcję SetMessageExtraInfo można użyć do ustawiania wątku wiadomości dodatkowych informacji, które pozostaną aż do następnego wywołanie GetMessage lub PeekMessage.

DŁUGI GetMessageExtraInfo(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany określa dodatkowe informacje. Znaczenie informacji dodatkowych jest urządzeniem szczególne.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie kolejek wiadomości i wiadomości, wiadomości i funkcje kolejek wiadomości, GetMessage, PeekMessage, SetMessageExtraInfo

Index