Temat wiadomości i kolejki wiadomości

W przeciwieństwie do aplikacji opartych na systemie MS-DOS aplikacji opartych na Win32 są sterowane zdarzeniami. Nie czynią wywołania funkcji jawne (takie jak połączenia c run-time library) do uzyskania danych wejściowych. Zamiast czekać na system, aby przekazać dane wejściowe do nich.

System przekazuje wszystkie dane wejściowe dla aplikacji do różnych okien w aplikacji. Każde okno ma funkcję o nazwie procedurę okna, system wywołuje zawsze ma wejście dla okna. Procedurę okna przetwarza dane wejściowe i zwraca sterowanie do systemu. Aby uzyskać więcej informacji o oknie procedur zobacz Okno procedur.

Index