Procedury okna

Procedura okno jest funkcja, która odbiera i przetwarza wszystkie wiadomości wysłane do okna. Każda klasa okno ma procedurę okna i każdego okna utworzone za pomocą tej klasy używa tej samej procedury okna odpowiadanie na wiadomości.

System wysyła wiadomość do procedury okna, przekazując dane wiadomości jako argumenty do procedury. Procedurę okna następnie wykonuje akcję właściwe dla wiadomości; sprawdza identyfikator wiadomości oraz, podczas przetwarzania wiadomości, przeznaczenie informacje określone przez parametry wiadomości.

Procedurę okna nie są zazwyczaj pomijane wiadomości. Jeśli nie przetwarza wiadomość, go wysłać wiadomość do systemu przetwarzania domyślne. Procedurę okna robi to wywołując funkcję DefWindowProc , która wykonuje akcję domyślnego i zwraca wynik wiadomości. Procedurę okna następnie musi zwrócić tę wartość jako wynik wiadomości. Większość okno procedury przetwarzania kilka komunikatów i przepuścić pozostałe do systemu przez wywołanie DefWindowProc.

Ponieważ procedury okna jest współużytkowana przez wszystkie okna należących do tej samej klasy, można przetwarzać komunikaty dla kilku różnych oknach. Aby zidentyfikować określone okno dotyczy komunikat, procedurę okna można sprawdzić dojście do okna przekazywane za pomocą wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji o oknie procedur zobacz Okno procedur.