Typy wiadomości

W tej części opisano dwa typy wiadomości:

Index