WM_MDICASCADE

Aplikacja wysyła komunikat WM_MDICASCADE do wielu okna klienta interfejsu (MDI) dokument do wszystkich okien podrzędnych w formacie Kaskadowo.

WM_MDICASCADE wParam = fuCascade (WPARAM) (UINT); / / Kaskadowo fikcyjnymi Flaga = 0;             / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fuCascade
Wartość wParam. Określa flagi Kaskadowo. Flaga tylko, obecnie dostępne, MDITILE_SKIPDISABLED, zapobiega niepełnosprawnych okien podrzędnych MDI jest kaskadowy.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość, wartość zwracany jest PRAWDA.

Jeśli wiadomość nie powiedzie się, wartość zwracana jest wartość FALSE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Wiele przegląd interfejsu dokumentu, wiele wiadomości interfejsu dokumentu, WM_MDIICONARRANGE, WM_MDITILE

Index