Wiele właściwości okna dokumentu

Aplikacja MDI można również przechowywać dane na dokument za pomocą właściwości okna. Dane dokumentu jest dane specyficzne dla typu dokumentu zawartego w oknie określonego dziecka. Właściwości różnią się od dodatkowego miejsca w strukturze okna w tej nie należy przydzielić dodatkową przestrzeń, rejestrując klasy okna. Okno może zawierać dowolną liczbę właściwości. Również, gdzie przesunięcia są używane do dostępu do dodatkowego miejsca w oknie struktury, właściwości są określone przez ciąg nazwy. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości okna zobacz Okno właściwości.

Index