Przy użyciu interfejsu wiele dokumentów

W tej sekcji wyjaśniono, jak wykonywać następujące zadania:

Aby zilustrować tych zadań, sekcja ta zawiera przykłady z Multipad, Typowa aplikacja MDI.

Index