Dane w strukturze okna

Jeżeli aplikacji MDI rejestruje klasy okna, może zastrzec dodatkowe miejsce w strukturze okno aplikacji danych specyficznych dla tej konkretnej klasy systemu Windows. Do przechowywania i pobierania danych, w tym dodatkowe miejsce, aplikacja korzysta z GetWindowWord, SetWindowWord, GetWindowLongi SetWindowLong funkcje.

Aby zachować dużą ilość danych do okna podrzędnego, aplikacji można przydzielić pamięci dla struktury danych i następnie przechowywać dojścia do pamięci zawierającej strukturę dodatkowego miejsca związane z okna podrzędnego.

Index