Akceleratory

Odbierać i przetwarzać klawiszy skrótu dla jego okien podrzędnych, aplikacja MDI muszą zawierać funkcji TranslateMDISysAccel w jego pętli komunikatów. Pętli należy wywołać TranslateMDISysAccel przed wywołaniem funkcji TranslateAccelerator lub DispatchMessage.

Klawisze skrótu w menu okno do okno potomne MDI różnią się od tych dla okna podrzędnego nie MDI. W oknie podrzędnych MDI alt +-(minus) kombinacji klawiszy otwiera menu okno ctrl + kombinacji klawiszy f4 zamyka okno podrzędne aktywne i ctrl + f6 kombinacji klawiszy uaktywnia następny okna podrzędnego.