WM_MDITILE

Aplikacja wysyła komunikat WM_MDITILE do wielu okna klienta interfejsu (MDI) dokument do zorganizować wszystkie jego okien podrzędnych MDI w formacie sąsiadująco.

WM_MDITILE wParam = (WPARAM) (UINT) fuTile; / / płytki fikcyjnymi Flaga = 0;           / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fuTile
Określa flagi sąsiadująco. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:
Wartość Znaczenie
MDITILE_HORIZONTAL Rozmieszcza okien podrzędnych MDI, tak, że są one szeroką niż wysokość.
MDITILE_SKIPDISABLED Zapobiega niepełnosprawnych okien podrzędnych MDI jest rozmieszczony sąsiadująco.
MDITILE_VERTICAL Rozmieszcza okien podrzędnych MDI, tak aby były wysokie, zamiast wielu.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość, wartość zwracany jest PRAWDA.

Jeśli wiadomość nie powiedzie się, wartość zwracana jest wartość FALSE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Wiele przegląd interfejsu dokumentu, wiele wiadomości interfejsu dokumentu, WM_MDICASCADE, WM_MDIICONARRANGE

Index