WM_MDIICONARRANGE

Aplikacja wysyła komunikat WM_MDIICONARRANGE do wielu okna klienta interfejsu (MDI) dokumentu, aby rozmieścić wszystkie zminimalizowane okien podrzędnych MDI. Nie wpływa to na okien podrzędnych, które nie są zminimalizowane.

WM_MDIICONARRANGE wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Wiele przegląd interfejsu dokumentu, wiele wiadomości interfejsu dokumentu, WM_MDICASCADE, WM_MDITILE