LB_GETCARETINDEX

Aplikacja wysyła wiadomość LB_GETCARETINDEX do określenia indeksu elementu, który ma prostokąt fokusu w polu listy wielokrotnego wyboru. Element może lub nie może być zaznaczone.

LB_GETCARETINDEX wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest indeksu elementu pola listy, który ma prostokąt fokusu. Jeśli pole listy jest pole listy z pojedynczym wyborem, wartość zwracany jest indeksu elementu, który jest zaznaczone, jeśli.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_SETCARETINDEX

Index