Lista pól

Microsoft Win32 ® interfejsu programowania aplikacji (API) zapewnia okien dialogowych i formanty do obsługi komunikacji pomiędzy aplikacją i użytkownika. W polu listy jest okno Kontrola, która zawiera listę elementów, z których użytkownik może wybrać.

Index