LB_GETITEMHEIGHT

Aplikacja wysyła wiadomość LB_GETITEMHEIGHT do pobrania wysokość elementów w polu listy.

LB_GETITEMHEIGHT wParam = indeks (WPARAM);    / / pozycji indeksu fikcyjnymi = 0;                 / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

indeks
Wartość wParam. Określa indeksu elementu pola listy. Indeks ten jest używane tylko wtedy, gdy w polu listy styl LBS_OWNERDRAWVARIABLE; w przeciwnym wypadku musi być równe zero.

Systemu Windows 95 i Windows 98: Parametr wParam jest ograniczone do wartości 16-bitowe. Oznacza to, że pola listy nie może zawierać więcej niż 32 767 elementów. Chociaż liczba elementów jest ograniczona, całkowity rozmiar w bajtach elementów w polu listy jest ograniczona jedynie iloocią dostępnej pamięci.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest wysokość w pikselach elementów w polu listy. Wartość zwracany jest wysokość elementu określonej przez parametr indeks , jeśli pole listy ma styl LBS_OWNERDRAWVARIABLE. Wartość zwracany jest LB_ERR, jeśli wystąpi błąd.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_SETITEMHEIGHT