LB_ADDFILE

Aplikacja wysyła wiadomość LB_ADDFILE dodać określonej nazwy pliku do pola listy, która zawiera listę katalogów.

LB_ADDFILE wParam = 0;                / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = lpszFilename (FIKCYJNYMI) (LPCTSTR); / / Nazwa pliku, aby dodać 

 

Parametry

lpszFilename
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do nazwy pliku, aby dodać.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest indeksu pliku, który został dodany lub LB_ERR, jeśli wystąpi błąd.

Uwagi

Pole listy, do którego dodaje się lpszFilename musi zostały wypełnione przez funkcję DlgDirList.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, DlgDirList, LB_ADDSTRING

Index