LB_SETCOLUMNWIDTH

Aplikacja wysyła wiadomość LB_SETCOLUMNWIDTH pole wiele kolumn listy (utworzonej przy użyciu stylu LBS_MULTICOLUMN) ustawić szerokość w pikselach, wszystkie kolumny w polu listy.

LB_SETCOLUMNWIDTH wParam = cxColumn (WPARAM); / / szerokość kolumny w pikselach fikcyjnymi = 0;                 / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

cxColumn
Wartość wParam. Określa szerokość w pikselach, wszystkie kolumny.

Zwraca wartości

Ta wiadomość nie zwracają wartość.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_SETTABSTOPS

Index