LB_SETANCHORINDEX

Aplikacja wysyła komunikat LB_SETANCHORINDEX, aby ustawić element kontrolny — oznacza to, że zapas z którego rozpoczyna się wybór wielokrotny. Wybór wielokrotny obejmuje wszystkie elementy element kontrolny do elementu daszka.

LB_SETANCHORINDEX wParam = indeks (WPARAM); / / indeksu ustawić jako kontrolne fikcyjnymi = 0;              / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

indeks
Wartość wParam. Określa indeks nowy element kontrolny.

Systemu Windows 95 i Windows 98: Parametr wParam jest ograniczone do wartości 16-bitowe. Oznacza to, że pola listy nie może zawierać więcej niż 32 767 elementów. Chociaż liczba elementów jest ograniczona, całkowity rozmiar w bajtach elementów w polu listy jest ograniczona jedynie iloocią dostępnej pamięci.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość, wartość zwracany jest zero.

Jeśli wiadomość nie powiedzie się, wartość zwracany jest LB_ERR.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_GETANCHORINDEX

Index