LB_GETLOCALE

Aplikacja wysyła wiadomość LB_GETLOCALE do pobrania lokalizacjÄ… pola listy. Ustawienia regionalne można użyć do określenia właściwego porządku sortowania wyświetlanego tekstu (dla pola listy w stylu LBS_SORT) oraz tekst dodany przez komunikat LB_ADDSTRING.

LB_GETLOCALE wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracana jest wartość 32-bitowa, która określa lokalizacjÄ… pola listy. Słowo wysokich numerach zawiera kod kraju, a słowo bity identyfikatora języka.

Uwagi

Identyfikator języka składa się z identyfikatora odmianą języka i głównego identyfikatora języka. Użycie PRIMARYLANGID makro wyodrębnić identyfikatora podstawowego języka od słowa bity wartości zwracanej oraz SUBLANGID makro wyodrębnić identyfikatora odmianą języka.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_ADDSTRING, LB_SETLOCALE, PRIMARYLANGID, SUBLANGID

Index