LB_GETHORIZONTALEXTENT

Aplikacja wysyła wiadomość LB_GETHORIZONTALEXTENT do pobrania z listy pole szerokość w pikselach, przez które pola listy może być przewijana poziomo (szerokość przewijalne) Jeśli pole listy ma poziomego paska przewijania.

LB_GETHORIZONTALEXTENT wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest przewijana szerokość w pikselach, okna Lista.

Uwagi

Aby odpowiedzieć na wiadomość LB_GETHORIZONTALEXTENT, w polu listy muszą zostały zdefiniowane w stylu WS_HSCROLL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_SETHORIZONTALEXTENT

Index