LBN_SETFOCUS

Aplikacja wysyła wiadomość z powiadomieniem LBN_SETFOCUS, gdy w polu listy uzyskuje fokus klawiatury. Okno nadrzędne pola listy odbiera to powiadomienie poprzez wiadomości WM_COMMAND.

LBN_SETFOCUS idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Identyfikator listy pole hwndListBox = fikcyjnymi (HWND);       / / dojście do pola listy 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LBN_KILLFOCUS, WM_COMMAND

Index