LBN_SELCANCEL

Aplikacja wysyła wiadomość z powiadomieniem LBN_SELCANCEL, gdy użytkownik anuluje zaznaczenie w polu listy. Okno nadrzędne pola listy odbiera to powiadomienie poprzez wiadomości WM_COMMAND.

LBN_SELCANCEL idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Identyfikator listy pole hwndListBox = fikcyjnymi (HWND);       / / dojście do pola listy 

 

Uwagi

To powiadomienie ma zastosowanie tylko do pola listy w stylu LBS_NOTIFY.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_SETCURSEL, LBN_DBLCLK, LBN_SELCHANGE, WM_COMMAND

Index