Struktury pole listy

Następująca struktura jest używana z listy pól.

DELETEITEMSTRUCT

Index