LB_SETSEL

Aplikacja wysyła komunikat LB_SETSEL, aby wybrać ciąg w polu listy wielokrotnego wyboru.

LB_SETSEL wParam = fSelect (WPARAM) (wartość logiczna);   / / wyboru Flaga fikcyjnymi = indeks (FIKCYJNYMI) (UINT);     / / pozycji indeksu 

 

Parametry

fSelect
Wartość wParam. Określa, jak ustawić zaznaczenie. Jeżeli parametr fSelect ma wartość TRUE, ciąg jest zaznaczone i wyróżnione; Jeśli fSelect ma wartość FALSE, podświetlenie zostanie usunięty i ciągu jest już zaznaczone.
indeks
Wartość fikcyjnymi. Określa indeksu ciągu do zestawu. Jeżeli indeks jest –1, zaznaczenie jest dodane lub usunięte z wszystkie ciągi, w zależności od wartości fSelect.

Zwraca wartości

Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracany jest LB_ERR.

Uwagi

Użyj tej wiadomości tylko z pola listy wielokrotnego wyboru.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_GETSEL, LB_SELITEMRANGE