LB_SELITEMRANGE

Aplikacja wysyła komunikat LB_SELITEMRANGE, aby zaznaczyć jeden lub więcej kolejnych elementów w polu listy wielokrotnego wyboru.

LB_SELITEMRANGE wParam = fSelect (WPARAM) (wartość logiczna);   / / wyboru Flaga fikcyjnymi = MAKELPARAM (wFirst, wLast); / / pierwszej i ostatniej pozycji 

 

Parametry

fSelect
Wartość wParam. Określa, jak ustawić zaznaczenie. Jeżeli parametr fSelect ma wartość TRUE, ciąg jest zaznaczone i wyróżnione; Jeśli fSelect jest równe zero, podświetlenie zostanie usunięty i ciągu jest już zaznaczone.
wFirst
Wartość słowa bity fikcyjnymi. Określa indeksu pierwszego elementu, aby wybrać.
wLast
Wartość słowa wysokich numerach fikcyjnymi. Określa indeksu ostatniego elementu, aby wybrać.

Zwraca wartości

Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracany jest LB_ERR.

Uwagi

Użyj tej wiadomości tylko z pola listy wielokrotnego wyboru.

Ten komunikat można zaznaczyć zakres tylko w ciągu pierwszych 65 536 elementów.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_SELITEMRANGEEX, LB_SETSEL

Index