LB_SETHORIZONTALEXTENT

Aplikacja wysyła komunikat LB_SETHORIZONTALEXTENT, aby ustawić szerokość w pikselach, przez które pola listy może być przewijana poziomo (szerokość przewijalne). Jeśli szerokość pola listy jest mniejsza od tej wartości, pasek przewijania poziomego poziomo przewija pozycje w polu listy. Jeśli szerokość pola listy jest równa lub większa niż niniejsza wartość, pasek przewijania poziomego jest ukryty.

LB_SETHORIZONTALEXTENT wParam = cxExtent (WPARAM); / / poziome przewijanie fikcyjnymi szerokość = 0;                 / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

cxExtent
Wartość wParam. Określa liczbę pikseli, które może być przewijana pole listy.

Systemu Windows 95 i Windows 98: Parametr wParam jest ograniczone do wartości 16-bitowych.

Zwraca wartości

Ta wiadomość nie zwracają wartość.

Uwagi

Aby odpowiedzieć na wiadomość LB_SETHORIZONTALEXTENT, w polu listy muszą zostały zdefiniowane w stylu WS_HSCROLL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_GETHORIZONTALEXTENT

Index