Komunikaty powiadamiające z listy pól

Po zajociu zdarzenia w polu listy, polu listy wysyła wiadomość z powiadomieniem procedurze pole dialogowe okna właściciela. Wysyłane są komunikaty powiadamiające pole listy, gdy użytkownik zaznaczy, kliknie dwukrotnie, lub anuluje elementu pola listy; Kiedy pole listy otrzymuje lub traci fokus klawiatury; i gdy system nie może przydzielić wystarczającej ilości pamięci dla żądania pole listy. Powiadomienie zostanie wysłana jako wiadomość WM_COMMAND , w której słowo bity parametr wParam zawiera identyfikator pola listy, słowo wysokich numerach wParam zawiera wiadomość z powiadomieniem, a parametr fikcyjnymi zawiera uchwyt okna.

Procedurę pole dialogowe nie jest wymagane przetwarzanie tych wiadomości; procedury okna domyślnie przetwarza je.

Aplikacja powinna monitorować i przetwarzać następujące komunikaty powiadamiające pole listy.

Powiadomienie Opis
LBN_DBLCLK Użytkownik kliknie dwukrotnie element w polu listy.
LBN_ERRSPACE Pola listy nie można przydzielić wystarczającej ilości pamięci, aby spełnić żądanie.
LBN_KILLFOCUS W polu listy traci fokus klawiatury.
LBN_SELCANCEL Użytkownik anuluje zaznaczenie elementu w polu listy.
LBN_SELCHANGE Zaznaczenie w polu listy ma zmienić.
LBN_SETFOCUS W polu listy fokus klawiatury.