LB_GETANCHORINDEX

Aplikacja wysyła wiadomość LB_GETANCHORINDEX do pobrania indeksu elementu kontrolnego — oznacza to, że zapas z którego rozpoczyna się wybór wielokrotny. Wybór wielokrotny obejmuje wszystkie elementy element kontrolny do elementu daszka.

LB_GETANCHORINDEX wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest indeksem element kontrolny.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_SETANCHORINDEX

Index