LB_RESETCONTENT

Aplikacja wysyła LB_RESETCONTENT usunięcie wszystkich elementów z pola listy.

LB_RESETCONTENT wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Ta wiadomość nie zwracają wartość.

Uwagi

Jeśli tworzysz pole listy styl rysowania przez właściciela, ale bez stylu LBS_HASSTRINGS, właściciel pola listy odbiera wiadomość WM_DELETEITEM dla każdego elementu w polu listy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, WM_DELETEITEM

Index