Informacje o polach List

Elementy pola listy może być reprezentowana przez ciągi tekstowe i/lub w bitmapy. Jeżeli pola listy nie jest wystarczająco duże, aby wyświetlić jednocześnie wszystkie elementy pola listy, pola listy może zapewnić pasek przewijania. Użytkownik manewrach poprzez elementy pola listy, przewijanie listy, gdy jest to konieczne i zaznaczy lub usuwa zaznaczenie z elementów. Zaznaczanie elementu pola listy zmienia jej wygląd, zazwyczaj zmieniając kolory tekstu i tła na kolory określone przez metryki systemu operacyjnego dla wybranych elementów. Gdy użytkownik zaznacza element lub usuwa zaznaczenie elementu, system wysyła wiadomość z powiadomieniem okno nadrzędne pola listy.

Procedurę pole dialogowe jest odpowiedzialny za inicjowanie i monitorowania jej okien podrzędnych, w tym wszelkie pola listy. Procedura pole dialogowe komunikuje się z pola listy, wysyłając wiadomości do niego i przetwarzania powiadomień wysyłanych przez pole listy. Aby uzyskać więcej informacji na temat okien dialogowych zobacz Okien dialogowych.

Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące kontroli zobacz formantów.

Index