LB_SETLOCALE

Aplikacja wysyła wiadomość LB_SETLOCALE ustawić lokalizacjÄ… pola listy. Ustawienia regionalne można użyć do określenia właściwego porządku sortowania wyświetlanego tekstu (dla pola listy w stylu LBS_SORT) oraz tekst dodany przez komunikat LB_ADDSTRING.

LB_SETLOCALE wParam = wLocaleID (WPARAM);  / / fikcyjnymi identyfikatora ustawień regionalnych = 0;           / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

wLocaleID
Wartość wParam. Określa identyfikator regionalny, że pola listy będzie używał do sortowania podczas dodawania tekstu.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest poprzedniego identyfikatora ustawień regionalnych. Jeżeli parametr wLocaleID określa ustawienia regionalne, który nie jest zainstalowany w systemie, wartość zwracany jest LB_ERR i lokalizacjÄ… pola listy nie jest zmieniane.

Uwagi

Użyć makra MAKELCID do skonstruowania identyfikatora ustawień regionalnych.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola listy, listy pole wiadomości, LB_ADDSTRING, LB_GETLOCALE, MAKELCID

Index