GetActiveWindow

Funkcja GetActiveWindow pobiera dojście do okna aktywnego okna skojarzony z kolejką wiadomości wątku wywołującego.

HWND GetActiveWindow(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do okna aktywnego skojarzony z kolejką wiadomości wątku wywołującego. W przeciwnym razie wartość zwracana jest wartość NULL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, funkcji wprowadzania klawiatury, SetActiveWindow

Index