Status klucza

Podczas przetwarzania wiadomości klawiatury, aplikacja może być konieczne do określenia statusu innego klucza oprócz jednej, które wygenerowało bieżącą wiadomość. Na przykład skomponować, który umożliwia użytkownikowi naciśnij klawisze shift + end, aby zaznaczyć blok tekstu musi sprawdzić stan klawisza shift, zawsze, gdy otrzyma komunikat naciśnięcie klawisza z klawisz. Aplikację można użyć funkcji GetKeyState do określenia statusu klucza wirtualnego w czasie, gdy bieżącą wiadomość została wygenerowana; można użyć funkcji GetAsyncKeyState do pobierania bieżącego stanu klucza wirtualnego.

Układ klawiatury utrzymuje listę nazw. Nazwa klucza, który tworzy pojedynczy znak jest taka sama, jak znak produkowane przez klucz. Nazwa klucza noncharacter, takie jak karty i wprowadź jest przechowywane jako ciąg znaków. Aplikacja może pobrać nazwy dowolny klawisz ze sterownika urządzenia przez wywołanie funkcji GetKeyNameText.

Index